20201211 Lucia feiring for barn, foresatte og personalet.