20200611 Sommerfest med barn, foreldre og personalet.